Satınalma Duyuru Detay
61 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 02-08-2021 Son Geçerlilik Saati 10:30
Tarih 12-07-2021 Ekleyen Şef Muhittin İBİCİK
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye 02/08/2021 tarihi saat 10:30'a kadar fiyat gönderilmesine;

ONAY SAYISI : 85

1. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek, belirtilmeyen malzemelere ilişkin teklifler teknik şartnameye göre değerlendirme yapılamayacağından işleme alınmayacaktır.

2. Mal ve malzemelere ait teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun ürün teklif edilmeli veya daha üstün özellikteki ürün teklif edilmelidir.

3. Teklif veren firmaların birimimize ait proforma faturayı  eksiksiz doldurmaları, teklif ettikleri ürünlerin marka, model, kod numarası gibi değerlendirme yapılırken ilgili malzemenin ne olduğu konusunda tereddütte yer vermeksizin doldurmaları zorunludur.

4. Makine  teçhizat alımlarında teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanmalı ve teklif edilen ürüne ait katalog üzerinde işaretlenerek belirtilmelidir. Teknik  şartnamede cihazın veya teklif veren firmanın yeterliliğini belirlemek için istenilen tüm bilgi ve belgeler proforma fatura ile birimimize gönderilmelidir. (Katalog belgesine ait web adresi de idare için eklenmelidir.)

5. Online sayfamızdaki teklif mektubu kullanılacak, farklı şekildeki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

6. Ürünlere ilişkin teslimat süreleri teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir. Süreleri belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen malzemeler iptal edilecektir.

7. Şartnamesi olan alımlarda "Şartnameyi okudum ve kabul ettim" ibaresi teklif mektubuna yazılmalıdır. 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 85)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Primer DNA dizisi 2 Adet Teknik Şartname - Yunus Ensari - 05 07 21.docx
2 KpnI restriksiyon enzimi 4,000 units 1 Adet
3 HindIII restriksiyon enzimi 5,000 units 1 Adet
4 Taq DNA polimeraz 1000 units 1 Adet
5 Phusion DNA polimeraz 1 Adet
6 dNTP set 1 Adet
7 DNA marker 1kb plus 1 Adet
8 Protein marker 10 to 180 kDa 1 Adet
9 Agaroz 1 Adet
10 Tris base 1 1 Adet
11 Borik asit 1 Adet
12 EDTA 1 Adet
13 DNA ligaz 1 Adet
14 Kalsiyum klorür 1 Adet
15 magnezyum klorür 1 Adet
16 tripton 2 Adet
17 maya ekstraktı 5 1 Adet
18 sodyum klorür 1 Adet
19 Agar 1 Adet
20 Amfisilin 1 Adet
21 IPTG 1 Adet
22 HisPurTM Ni-NTA Spin Purification Kit 1 Adet
23 SDS 1 Adet
24 Acrilamid solusyonu 40% 500 ml 1 Adet
25 4-Nitrophenyl-?-D-galactopyranoside 3 Adet
26 sodyum dihidrojen fosfat 1 Adet
27 di sodyum hidrojen fosfat 1 Adet
28 sodyum karbonat 1 Adet
29 4-nitrofenol 1 Adet
30 sitrik asit 2 Adet
31 tri sodyum sitrat 2 Adet
32 10 ul pipet ucu 1000/pk 7 Paket
33 200 ul pipet ucu 1000/pk 7 Paket
34 1000 ul pipet ucu 1000/pk 7 Paket
35 petri kutusu 90 mm çap 500 adet 2 Adet
36 96 kuyucuklu mikro plaka 150 Adet
37 Lizozim 2 Adet
38 Gliserol 1 Adet
39 0.2 ml PCR tup¨ ü 1000/pk 1 Adet
40 safe seal micro tube 1.5 ml 2 Adet
41 Safe seal micro tube 2 ml 2 Adet
42 Trizma hydrochloride 1 Adet
43 TEMED 1 Adet
44 Ammonium persulfate 1 Adet
45 Glycine 1 Adet
46 2-mercaptoethanol 1 Adet
47 tup¨ santrifuj¨ 50ml 4 Adet
48 tup¨ santrifuj¨ 15ml 4 Adet
49 Gel loading dye 2 Adet
50 Plazmit izolasyon kiti 50rxn 2 Adet
51 Jel ve PCR cleanup kit 50rxn 1 Adet
52 BCA Protein Assay Kit 1 Adet
53 Potasyum klorür 1 Adet
54 Parafilm 1 Adet
55 Filtre kağıdı kurutma kağıdı 1 Adet
56 Eldiven 5 Paket
57 Steril şırınga filtresi 1 Adet
58 Polistiren yarı mikro spektrofotometre küveti 100/pk 5 Adet
59 Cryo tüp 100/pk 1 Adet
60 Cryo tüp kutusu 1 Adet
61 MANGANESE CHLORİDE 1 Adet

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__