Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 111) 3 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm SatınAlma Duyuruları
Son Geçerlilik Tarihi 18-06-2024 Son Geçerlilik Saati 15:00
Tarih 11-06-2024 Ekleyen Şube Müdürü Oktay ULUSOY

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye 18/06/2024 tarihi saat 15:00'a kadar fiyat gönderilmesine;

ONAY SAYISI : 111

1. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek, belirtilmeyen malzemelere ilişkin teklifler teknik şartnameye göre değerlendirme yapılamayacağından işleme alınmayacaktır.

2. Mal ve malzemelere ait teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun ürün teklif edilmeli veya daha üstün özellikteki ürün teklif edilmelidir.

3. Teklif veren firmaların birimimize ait proforma faturayı  eksiksiz doldurmaları, teklif ettikleri ürünlerin marka, model, kod numarası gibi değerlendirme yapılırken ilgili malzemenin ne olduğu konusunda tereddütte yer vermeksizin doldurmaları zorunludur.

4. Makine  teçhizat alımlarında teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanmalı ve teklif edilen ürüne ait katalog üzerinde işaretlenerek belirtilmelidir. Teknik  şartnamede cihazın veya teklif veren firmanın yeterliliğini belirlemek için istenilen tüm bilgi ve belgeler proforma fatura ile birimimize gönderilmelidir. (Katalog belgesine ait web adresi de idare için eklenmelidir.)

5. Online sayfamızdaki teklif mektubu kullanılacak, farklı şekildeki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

6. Ürünlere ilişkin teslimat süreleri teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir. Süreleri belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen malzemeler iptal edilecektir.

7. Şartnamesi olan alımlarda "Şartnameyi okudum ve kabul ettim" ibaresi teklif mektubuna yazılmalıdır. 

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 111)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 DOCETAXEL 25 Miligram TEKNİK ÖZELLİK.docx
2 10-DEACETYL BACCATIN III 5 Miligram
3 BACCATIN III 25 Miligram

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__